Borrelia-Foreningen

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
HJEM
Velkommen. Vennligst logg inn eller registrer deg:
Vi har åpnet for registrering! Her kan du registrere deg som medlem i foreningen. Alle felter merket med ! må fylles ut for at registreringen skal være gyldig. OBS! Når du har registrert deg som medlem så må du betale inn det angitte beløpet til vår konto 3240.18.84059. Når vi har registrert at denne er innbetalt vil du få en e-post om dette. Du vil få tilsendt en mail med informasjonen du trenger når du registrerer deg. De nederste feltene er ikke merket med ! og det er ikke et krav om å fylle ut disse. Men, dette er nyttig informasjon for foreningen, og vi håper du vil gi oss denne informasjonen også. Bak flere av feltene er det en blå "i" - hvis du holder markøren over denne kan du lese en forklarende tekst til feltet.
Logg inn
Registrering
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
This Field IS NOT visible on profile Information for: Middle Name : Please enter your real middle name.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: E-post : Legg inn en gyldig e-post adresse. OBS! Du vil få tilsendt en mail fra foreningen til denne adressen, hvis denne adressen ikke stemmer så har vi problemer med å komme i kontakt med deg og registreringen vil ta lenger tid.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Brukernavn : Legg inn et ønsket brukernavn. Dette brukes for å logge inn på de medlemsspesifikke sidene her på web området.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Passord : Legg inn et passord. Dette må være minimum 6 tegn langt og kan ikke inneholde mellomrom.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Gjenta passord : Legg inn et passord. Dette må være minimum 6 tegn langt og kan ikke inneholde mellomrom.
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile
This Field IS NOT visible on profile
This Field IS NOT visible on profile Information for: Fått diagnose : Har du fått en diagnose som er relatert til flått-bitt? Her kan det være mange mulige diagnoser, som borreliose, bartonellose, erlichiose med mer. Det er også flere med CFS/ME, ALS, MS som har fått påvist smitte som har kommet fra flått bitt. Diagnosen kan være påvist av en lege, eller være basert på uavhengige prøve resultater.
This Field IS NOT visible on profile Information for: Fått behandling : Her lurer vi spesielt på om du har fått eller får behandling for smitte som har kommet fra flått bitt.
This Field IS NOT visible on profile
This Field IS NOT visible on profile Information for: Kommentar : Skriv gjerne en kommentar til oss! Det kan være om deg selv, om foreningen eller web siden vår, eller noe annet du har lyst til å fortelle oss. (max 400 tegn).
This Field IS visible on profile
 
* This Field is required Nødvendig felt | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Mer informasjon: Hold musepekeren over ikonet
HJEM

LOGIN


Lisens

Kopirett © 2017 Borrelia-Foreningen. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.